google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

Freedom of Expression and Digital Platforms

8.5.23

בשיתוף קרן רוטנשטרייך, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, קהילת AI, Ethics & Law מרכז TAD ואיגוד האינטרנט הישראלי

כנס בינלאומי לדיון בשאלת האחריות של רשתות חברתיות לתכן שמפורסם בהן (ברקע הציפייה להכרעת בית המשפט העליון האמריקאי, שניתנה פחות משבועיים ממועד קיום הכנס).

הרצאת מפתח: פרופ' רוברט פוסט, ביה"ס למשפטים אוניברסיטת ייל, נאמן המועצה המפקחת של Meta
בהשתתפות מומחים מהאקדמיה מישראל ומחו"ל, ואנשי מפתח בממשל ובתעשייה, הוצגה הרגולציה הקיימת במספר מדינות, ודנו בשאלה כיצד תאגידי טכנולוגיה מתמודדים עם הסוגיה, והאם תם עידן החסינות המשפטית לרשתות בגין תוכן משתמשים? ניסינו לברר האם במשטר דמוקרטי יש מקום לסינון תכנים, כיצד ניתן להגן על חופש הביטוי ברשתות חברתיות, מצד אחד, ולמנוע הפצת תכן מסית ברשת, מצד שני, ובמיוחד כיצד חדשנות טכנולוגית עשויה לסייע: האם אמצעים טכנולוגיים יכולים לסנן תכן מזיק? איך אמצעים כאלה יעבדו? איזו התאמה נדרשת כדי להתמודד עם תכן שיצר ChatGPT? על אף ההמתנה להכרעה האמריקאית, מקומה של סוגיה חשובה זו אינו נפקד מהפוליטיקה המקומית בישראל, ועמה השאלה החיונית: מהו תפקידן של פלטפורמות דיגיטליות בחברה דמוקרטית בעת משבר חוקתי?

Freedom of Expression and Digital Platforms
מסמכים להורדה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page