google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page
law03 [Converted]-02_edited.jpg

מאיר שמגר

מאיר שמגר היה ממייסדיה ומעצביה של מערכת המשפט במדינת ישראל.  שמגר הקדיש את חייו לשירות העם והמדינה ונודע לו מקום ייחודי בתולדות ימיה של מדינת ישראל. במסגרת שורה ארוכה של תפקידים מרכזיים שמילא, היווה שמגר סמל ומופת לשלטון החוק ולערכים הדמוקרטיים שביסוד חברתנו.


מאיר שמגר נולד בשנת 1925 בדנציג. מיד לאחר עלייתו לארץ בשנת 1939, שירת באצ"ל ובמסגרת פעילותו זו נעצר על ידי שלטונות המנדט הבריטי, נאסר והוגלה למחנות מאסר באפריקה למשך כארבע שנים. לאחר קום המדינה שירת בצה"ל במסגרת הפרקליטות הצבאית במשך כ 20 שנה, ובמסגרת שירותו כפרקליט צבאי ראשי הקים תשתית מפוארת לפעילותה של מערכת המשפט הצבאית אשר משמשת עד היום את מערכות הצבא. 

הנשיא שמגר_תמונה.png

שמגר שימש בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה בין השנים 1968-1975 ובמסגרת תפקידו זה בנה מערכת ציבורית, המושתתת על שלטון החוק וכן מערך מסועף ונרחב של ייעוץ משפטי בכל חלקי השלטון. העקרונות שהתווה במסגרת תפקידו משמשים ומגדירים עד היום את מערך הייעוץ המשפטי.

שמגר התמנה לשופט בבית המשפט העליון בשנת 1975 ושימש כנשיא בית המשפט העליון בין השנים 1983-1995. בתפקידו זה עסק במשך שנים ארוכות בעשיית צדק ובפסיקה ענפה בכל תחומי המשפט, אשר הרחיבה והעמיקה את תרומתה של מערכת המשפט לבניית המדינה בכל התחומים, לחיזוק עצמאותה של מערכת המשפט ולביצור זכויות הפרט והערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל.  שמגר הוביל את פסיקת בית המשפט בסוגיות החשובות והמרכזיות ביותר אשר עמדו על הפרק, ויצרו עקרונות ואבני דרך אשר מלוות את מדינת ישראל במשך שנים רבות. כמו כן, הקים שמגר את בנין בית המשפט העליון בקרית הלאום בירושלים אשר מסמל את חשיבותה ונגישותה לציבור של מערכת המשפט.

בכל שנותיו הוא עסק בתרומה למדינה במגוון דרכים, לרבות הובלתן של ועדות חקירה שעסקו בנושאים מרכזיים כגון רצח ראש הממשלה רבין, הטבח במערת המכפלה, אחריות המדינה לצוללי נחל הקישון, התוויית עקרונות למשא ומתן לשחרור שבויים ועוד. בשנת 2006 גיבש צוות בראשותו, במסגרת המכון לדמוקרטיה, הצעה שלמה ומפורטת לאימוץ חוקה למדינת ישראל. הוא פעל בהתנדבות בהובלת ארגונים רבים בתחומי החינוך, המורשת, העלייה, האמנות, הרווחה והעזרה לזולת.  הוא זכה להערכה מכל חלקי הציבור על עשייתו ומעורבותו, אשר קיבלה ביטוי בהענקת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לעם ולמדינה וכן פרסים ועיטורים רבים נוספים.

bottom of page