google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

Exploring the Resistance to Data Technology

30.5.23

בשיתוף קהילת AI, Ethics & Law מרכז TAD

האם ראוי להגביל את השימוש בביטוח מותאם אישית?
למרות הוכחות לכך שביטוח כזה (המבוסס על איסוף נתוני הנהיגה של כל נהג ונהגת) משפיע על אופן הנהיגה, באופן שעשוי להפחית משמעותית את תאונות הדרכים הקטלניות – מדינות רבות מטילות מגבלות על הפעלת של תוכניות אלה באופן הפוגע באפקטיביות שלהן. מדוע? ומה ניתן לעשות?

מרצה:
פרופ' עמרי בן שחר (אוניברסיטת שיקגו)
Exploring the Resistance to Data Technology: The Debate over Tracking in Auto Insurance

מגיבים:
פרופ' רונן אברהם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' ישי מנצור, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב

Exploring the Resistance to Data Technology
לצפייה בהקלטה
מסמכים להורדה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page