google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

רגולציה של בינה מלאכותית: מחקרים שבדרך

17.4.23

בשיתוף קהילת AI, Ethics & Law מרכז TAD
בסדנת המחקר, חברי סגל במרכז הציגו בתמצית את מחקריהם, אשר נעשו בתמיכת המרכז. מחקרים אלה מבקשים להציג ולהתמודד עם האתגרים וההזדמנויות שבשילוב בינה מלאכותית, כל אחד בתחומו - דיני הראיות, התחרות, רגולציה פיננסית והוגנות.
הציגו את המחקרים:
פרופ' טליה פישר, פרופ' תמי קריכלי כץ, פרופ' רונן אברהם, ד"ר אורי הכהן, פרופ' אסף חמדני ופרופ' קובי קסטיאל
הגיבו:
ד"ר עומרי רחום טוויג, פרופ' ענת בן דוד, פרופ' תמי קריכלי כץ ועו"ד מאיר לוין, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (כלכלי)

רגולציה של בינה מלאכותית: מחקרים שבדרך
לצפייה בהקלטה
מסמכים להורדה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page