google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

מתקפות מידע כוזב בזמן חירום -
מה ניתן לעשות

15.1.2024

מאז ה-7 באוקטובר אנו עדים ביתר שאת להפצת מידע כוזב, תכני שנאה ותיאוריות קונספירציות על ידי רשתות רבות ובהן גורמים עוינים במטרה לפגוע בלכידות החברה הישראלית ובביטחון ישראל. השימוש בבינה מלאכותית ובכלים טכנולוגיים שיפרו וייעלו את הפצת המידע ותיאוריות הקונספירציה. חרבות ברזל, בשונה ממלחמות אחרות, מתנהלת בעוצמה גם בזירה הדיגיטלית במלחמה על דעת הקהל העולמית. במקביל, בישראל, רשתות להפצת מידע כוזב והפצת תיאוריות קונספירציה מופעלות על ידי גורמים מבפנים ומבחוץ. השימוש הנרחב ברשתות אלה מייצר סכנה לחופש הביטוי, זכויות אזרח ומרקם החיים הדמוקרטי בישראל בעתות מלחמה ועתות שגרה . כיצד השימוש בבינה מלאכותית האיץ את הפצת המידע הכוזב והאם כלים טכנולוגיים עשויים לסייע לטפל באיום? מהם הכלים הרגולטוריים שעומדים בפני החברה הישראלית להתמודדות עם איומים אלה מבית ומחוץ?

באירוע השולחן העגול שנקיים במסגרת מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות נארח נציגים מהחברה האזרחית, חברות טכנולוגיות ומשפטנים לדון בסוגית אלו.

יש להירשם לסדנת המחקר.

מתקפות מידע כוזב בזמן חירום -   
מה ניתן לעשות
לצפייה בהקלטה
לצפייה בהזמנה
מסמכים להורדה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page