google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

מהפכת הבינה המלאכותית: העדשה המשפטית

1.2.2024

יום עיון בנושא מהפכת הבינה המלאכותית: העדשה המשפטית לכבוד עריכת הכרך "אלגוריתמים, בינה מלאכותית והמשפט" במסגרת כתב העת משפט חברה ותרבות. יום העיון ייערך בשיתוף מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ותוכנית ג'ודי וסטיוארט קולטון בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב. יום העיון ייערך ביום חמישי, 1 בפברואר 2024, בין השעות 10:00 – 16:00 באולם הרצאות ע"ש מוריס י. ובטי קפלון (חדר 209) בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב.
הכרך, "אלגוריתמים, בינה מלאכותית והמשפט" מוקדש לבחינת האתגרים שיוצרת טכנולוגית בינה מלאכותית לעולם המשפט, בדגש על המשפט הישראלי.
המאמרים יתמקדו בשאלה כיצד מערכות מבוססות בינה מלאכותית מאתגרות הסדרים משפטיים קיימים, והאם יש צורך בהתאמת דוקטרינות משפטיות קיימות למציאות החדשה בענפי משפט שונים (כגון פרטיות, יישוב סכסוכים והדין הפלילי). נבחן גם כיצד ראוי להסדיר את הפיתוח והשימוש בטכנולוגיה זו על מנת להבטיח שתשרת את האינטרס הציבורי ותתיישב עם עקרונות שלטון החוק. צפויים דיונים מרתקים.

מהפכת הבינה המלאכותית: העדשה המשפטית
לצפייה בהזמנה
מסמכים להורדה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page