google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

המלחמה בדואר זבל (ספאם) - דוח מדיניות

25.12.23

פרסום מחקר מדיניות חדש מאת פרופ' מיכאל בירנהק וד"ר מיקי זר על משמעותו של הספאם – דואר זבל, הנערך במסגרת מרכז שמגר, ובמימון של ועדת הקרן לתביעות ייצוגיות. המחקר בוחן היבטים משפטיים-טכנולוגיים של הספאם, תוך מיסגור הדיון כשרשרת הערך של הספאם. המחקר בוחן את השחקנים שמעורבים בסוגיה – ולא רק את המוען והנמען, אלא גם את חוליות הביניים הרבות. המחקר בוחן את התמריצים השונים ואת ההסדרה הקיימת, מתוך ניסיון לזהות פערים שונים, ולהביא לאסדרה מיטבית.

המלחמה בדואר זבל (ספאם) - דוח מדיניות
לצפייה בהקלטה
לצפייה בהזמנה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page