google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

בינה מלאכותית לקידום גישה לצדק

27.4.23

מטרת הוובינר, להציג בפני קהל ישראלי את הפרויקט המעניין שמוביל המשרד לשירותים משפטיים וחדשנות בבית המשפט העליון של יוטה. בוובינר, בהשתתפות נציגת המשרד, למדנו על הגישה הרגולטורית המיוחדת שמנחה את הפרויקט (יצירת ארגז חול רגולטורי בחסות בית המשפט שמאפשר בחינת מערכות חדשניות של גישה לצדק, מצד אחד, וניהול סיכונים, מצד שני), ודנו באפשרויות היבוא של גישה כזו לישראל.
הנחו את הדיון:
עו"ד בת-חן שלזינגר, ועו"ד עומר ברנדס, JustLaw Israel
השתתפו בדיון: Sue Crismon, Executive Director, The Office of Legal Services Innovation, עו"ד יאיר גרדין, משרד המשפטים, עו"ד עמית אשכנזי (עמית מחקר, מרכז שמגר).
.

בשיתוף מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות, JustLaw Israel, The Office of Legal Services Innovation Utah Supreme

בינה מלאכותית לקידום גישה לצדק
מסמכים להורדה

תמונות מתוך האירוע

bottom of page