google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

בינה מלאכותית במגזר הפיננסי

6.11.23

בשיתוף מרכז הראל לחקר שוק ההון והמכון לבנקאות ותיווך פיננסי ע"ש ויקי וג'וזף ספרא, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, תכנית סטיוארט וג'ודי קולטון למשפט וחדשנות, ומשרד המשפטים
בהשתתפות אנשי מפתח רבים בזירה הפיננסית המקומית – מנכ"ל בנק לאומי, מובילי מחקר ופיתוח, ובכירי המשפטנים בתחום השירותים הפיננסים, מן המגזר הציבורי ומן המגזר הפרטי, הוצג הדו"ח שהוגש למשרד המשפטים, המחלקה הכלכלית בייעוץ וחקיקה, בו נסקרו את היישומים המרכזיים של טכנולוגיות בינה מלאכותית בתחום הפיננסי, נידונו ההזדמנויות והאתגרים המשפטיים ששימושים אלה מעוררים, ונבחנו יוזמות האסדרה בעולם.

בינה מלאכותית במגזר הפיננסי

תמונות מתוך האירוע

bottom of page