google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

20.3.23

רישוי, רגולציה פיננסית ובינה מלאכותית

In-Progress

פרופ' אסף חמדני, פרופ' קובי קסטיאל

התחום הפיננסי הוא עתיר רגולציה. האסדרה של התחום (בדומה לתחומים עתירי רגולציה אחרים) מושתתת על תמהיל של מנגנונים: רישוי, תקנות והוראות, פיקוח וכללי אחריות. המחקר יבחן האם וכיצד ההסתמכות הגוברת על מערכות בינה מלאכותית צריכה להשפיע על התמהיל הקיים של הכלים העומדים לרשות הגורמים המאסדרים.
אנו מתמקדים בשירותים פיננסיים המצריכים רישיון מיוחד (דוגמאות: ייעוץ פנסיוני, ניהול תיקים, ייעוץ השקעות ועוד). אבל השאלות שבהן דן המחקר רלוונטיות לתחומים נוספים, כמו שירותים משפטיים ורפואיים.

המשך קריאה
bottom of page