google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

27.8.23

צנזורת רשת וחסימות אתרים בישראל

פורסם

בשיתוף: איגוד האינטרנט הישראלי

עם השנים, השימוש הגובר באינטרנט הביא עמו תועלות רבות כגון מימוש חופש הביטוי, חופש העיסוק, זכות הציבור לדעת ועוד. לצד זאת, האינטרנט גם הפך כר פורה לתופעות שליליות ואף לזירה שבמסגרתה מתבצעות עבירות שונות, לרבות הימורים בלתי חוקיים, הצעת שירותי זנות, ועוד. על רקע זה, נחקק בשנת 2017 חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, תשע"ז-2017 (להלן: "חוק הסמכויות"), המאפשר לרשויות לחייב את ספקיות האינטרנט בישראל לחסום אתרים המשמשים לפעילות פלילית חמורה.
לצד החשיבות הציבורית המובהקת בהיאבקות בעבריינות קשה המסתייעת ברשת, ישנו אינטרס כבד משקל בהבטחת שקיפות ובקרה שיפוטית נאותה על הפעלת הסמכויות השלטוניות בתחום. שכן, הסמכויות הקבועות בחוק מהוות למעשה כלי לצנזורה של תכנים אינטרנטיים ומכאן החשש שהכלים יפגעו בחופש הביטוי וביכולת הציבור לגשת למידע, אשר הם ערכים עליונים בחברה הישראלית. כיום, רשת האינטרנט היא המסגרת החשובה ביותר למימוש חופש הביטוי של האזרחים וכן הגישה למידע. לכן יש להבטיח כי יישום החוק מתבצע באופן ראוי, ההולם את מטרתו, תוך הגנה מקסימלית על חופש הרשת, וכן לוודא כי ההליכי מתן צווי החסימה מתנהלים באופן המתיישב עם עקרונות שיטת המשפט הישראלית.

אזרח המבקש ללמוד על אופן יישום חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט התשע״ז-2017 ("חוק הסמכויות"), יתקשה למצוא מקור מידע מאוחד, אינפורמטיבי ועדכני. הנתונים הקיימים כיום בהקשר זה, מפוזרים על פני מספר מקורות מידע, כאשר כל אחד מבטא רסיס מהתמונה המלאה. פרויקט המחקר הנוכחי מבקש לספק לחוקרים ומעצבי מדיניות תמונת מצב מפורטת על מכלול פעילות הגבלת הגישה לאתרי אינטרנט שהתבצעה בישראל מכוח חוק הסמכויות של שנת 2017, לרבות: מספר האתרים החסומים, כמות וטיב ההליכים שהתקיימו מכוח חוק הסמכויות, טיב הדיון השיפוטי והאופן בו בית המשפט הגיע להכרעה.

לקריאת הדו"ח המלא - לחצו על המשך קריאה
לאתר הפרויקט (מתעדכן באופן שוטף): https://www.isoc.org.il/websites-blocking-data

bottom of page