google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

1.5.23

מודל כלכלי של התמכרות לרשתות חברתיות

In-Progress

פרופ' דיויד גילה, פרופ' אריאל פורת וד"ר יבגני צודיקוביץ

אנו עובדים על מחקר הכולל מודל כלכלי שההשלכה המשפטית המרכזית שלו היא התמכרות לרשתות חברתיות כגון פייסבוק אינסטגרם וטיקטוק. במחקר, אנו מתכוונים להראות שכאשר גורם כמו פייסבוק אינסטגרם או טיקטוק מדרבן את המשתמש להגדיל את מעגל החברים שלו, להיחשף למשתמשים שיותר משפיעים עליו, להעלות יותר תוכן שלו, ולהשקיע יותר זמן בגלילה על תוכן של אחרים, הדבר מגדיל את החשש להתמכרות מזיקה, וזאת אף אם נניח כי הפרט הוא רציונלי ומודע לכך שהגדלת השימוש עלולה להוביל להתמכרות מזיקה. בפרט, פיצ'רים שרשתות חברתיות אלה שותלות בפלטפורמה שלהן כגוןinfinite scrolling , לייקים, הודעות והתראות נשנות שמדרבנות העלאת תוכן, תגובה לתוכן או הגדלה של הרשת, אלגוריתמים המנתבים אל המשתמש בראש וראשונה תוכן של מי שמשפיע עליו בצורה החזקה ביותר, וכו'. באמצעות המודל הכלכלי, אנחנו מפריכים טענות נגד אפשריות של החברות הללו כאילו לא צפויה התמכרות מזיקה כתוצאה מפעולותיהן, למשל משום שהפרט מודע לנזק העתידי הנובע מהתמכרות. עוד המחקר מתכוון להראות כי אין זה מספיק לקבוע ברירות מחדל המקטינות את הסיכוי להתמכרות שהפרט יכול לעקוף אותן, או ליידע את הפרט לגבי הסיכון שבהתמכרות לרשת. זאת משום שבמודל שלנו הפרט צפוי לרצות לעקוף את ברירות המחדל האלה עקב הלחץ החברתי של שאר החברים ברשת.

המשך קריאה
bottom of page