google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

חטיבה מורחבת

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון במשפטים אשר בחרו ללמוד לימודי חטיבה במדעי הנתונים ובינה מלאכותית

לתלמידי תואר בוגר במשפטים מוצעות חטיבות מורחבות אשר נבנו במיוחד עבורם: חטיבה בניהול, חטיבה בכלכלה, חטיבה בבינה מלאכותית וחטיבה בפילוסופיה. החטיבה מהווה חלופה לתלמידי משפטים שאינם מעוניינים ללמוד לימודים מלאים לקראת תואר נוסף, אך מעוניינים לקבל את הכלים הבסיסיים בתחום, ואף להכין עצמם ללימודי המשך בו. לימודים אלה מיועדים לתלמידים העומדים בתנאי הקבלה של החוגים הנ"ל.
תוכנית לימודים חד-חוגית במשפטים עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים מוצעת ע"י מרכז מדעי הנתונים ובינה מלאכותית של אוניברסיטת תל אביב – TAD
בעוד חוקרים מתחום ההנדסה והמדעים המדויקים עוסקים בפיתוח אלגוריתמים לבינה מלאכותית וכלים חישוביים לניתוח נתוני-ענק, קיים צורך הולך וגובר ליישם את השיטות והכלים השונים בתחומי מחקר רבים ממדעי החיים, מדעי החברה, מדעי הרוח, אומנויות, משפטים ועוד. מתוך זיהוי הצורך המתפתח היום בתעשייה ובאקדמיה התקבלה החלטה לאפשר לשלב קורסים במדעי הנתונים ובינה מלאכותית. טובי המרצים והמרצות אשר נבחרו בקפידה בוועדות האוניברסטאיות יעבירו את הקורסים.
קורסים לדוגמא בשנת תשפ"ג:
* מתמטיקה לפכ"מ/ד"ר רן ארז
* סטטיסטיקה לפכ"מ/ד"ר מיכל ביתן ומר איל נוי
* מבוא למחשבים ואלגוריתם בשפת פייתון/מר דרור יעקובי
* אלגברה ליניארית למדעי הנתונים/ד"ר אלי להר

קישור לאתר החטיבה: https://ai-studies.tau.ac.il
לתנאי הקבלה לתכנית: https://go.tau.ac.il/he/AI/ba/syllabus
לפרטים ולרישום לקורסים יש לפנות למזכירות החטיבה: aiscience@tauex.tau.ac.il

bottom of page