google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

כנס הפרטיות ה - 11 באוניברסיטת תל אביב - קול קורא

כנס הפרטיות ה - 11 באוניברסיטת תל אביב - קול קורא

כל צעד בחיינו מייצר מידע, והתוצאה היא שובל של מידע יומיומי. משנוצר, יש מי שמלקטים את המידע, את ההצעות, בהיקף של עד 400 מילה (בעברית או באנגלית), יש לשלוח עד ליום 19.2.2024
לדוא"ל com.gmail@tau.pri

מעבדים אותו, מעבירים אותו לאחרים, יוצרים פרופילים שלנו, ומשתמשים במידע – לטובתם.
הזכות לפרטיות מנסה לשמר את השליטה שלנו בעצמנו, ובו-זמנית, לאפשר שימוש מועיל במידע, לרבות מסחורו, כדי לקדם חדשנות ויעילות. מול אלה, אנו מנהלים משא ומתן חברתי נמשך על הזכות לפרטיות ביחסים שבין בני-אדם, בין צרכנים לתאגידים, ובין אזרחים למדינה. זאת, בזמן שהשימוש הגובר בשירותים דיגיטליים חדשים, מביא
להאצה בעיבוד המידע האישי שנאסף בידי גורמים שונים, ציבוריים ופרטיים כאחד.
סוגיית הפרטיות בחברת המידע מצויה בצומת מחקרי בין-תחומי ייחודי: מדעי המחשב, הנדסה ומערכות מידע, אתיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פוליטיקה, משפט, כלכלה, תרבות, ועוד.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים, לרבות תלמידים ותלמידות תואר שלישי, להציע הצעות להרצאות לכנס הפרטיות ה,11- שמטרתו עידוד שיח אקדמי רב תחומי על אודות הממשק שבין פרטיות לטכנולוגיה.

הכנס יתקיים בפקולטה למשפטים, במתכונת פיזית, ביום ראשון, .19.5.2024 הכנס מתאפשר הודות לתמיכה הנדיבה של מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה ומרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות.

bottom of page