google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

פרופ' מיכאל בירנהק

מיכאל בירנהק הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים. הוא חוקר ומרצה בתחומי המשפט והטכנולוגיה בכלל, ובתחומי הפרטיות והקניין הרוחני בפרט. בתחום הפרטיות, ספרו "פרטיות חוקתית" יצא לאור בראשית 2023; ספרו הקודם "מרחב פרטי" (2011) זכה בפרס האגודה הישראלית למדעי המדינה. בירנהק היה חבר בשורה של ועדות ציבוריות בנושאי הפרטיות, יעץ לאיחוד האירופי בנושא משטר הפרטיות הישראלי, ולמשרד הבריאות קשר להיבטי פרטיות של "המגן". בתחום הקניין הרוחני הוא עוסק בין היתר בהיסטוריה של התחום בתקופת המנדט. ספרו על זכויות יוצרים יצא לאור בשנת 2012 בהוצאת אוקספורד. בירנהק הוא חתן פרס צלטנר למצוינות במשפט לשנת 2020.

פרטי התקשרות:

פרופ' מיכאל בירנהק
bottom of page