google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

ברוריה פרידמן-פלדמן

ברוריה פרידמן-פלדמן היא סטודנטית לתואר שני במשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא בוגרת תואר ראשון במשפטים מהפקולטה למשפטים בתל אביב, ובמהלך לימודי מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. ברוריה עוסקת במגוון נושאים בנקודות ההשקה שבין זכויות אדם לטכנולוגיה ובפרט בתרגום סוגיות אתיות-משפטיות לשפה המדעית. כיום, ברוריה מייעצת ליחידה 8200 בעניין התנהלות אחראית בסייבר במקביל, להיותה עוזרת הוראה במספר קורסים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ביניהם הקורס ״Responsible AI: Law, Ethics and Technology״. בנוסף, ברוריה משמשת כעוזרת מחקר במעבדה לממשל אלגוריתמי (Global Governance) במסגרת המרכז למעבדות חדשנות באוניברסיטת תל אביב.

פרטי התקשרות:

ברוריה פרידמן-פלדמן
bottom of page