google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

אלון חספר

אלון חספר הוא תלמיד מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמית מלגת עזריאלי (2024-2021). עבודת הדוקטורט שלו, הנכתבת בהנחייתו של פרופ' רועי קרייטנר, עוסקת בפוטנציאל של המאמצים לאסדר את פעולת הרכבות במאה ה-19 בארצות הברית לאתגור המחשבה על רגולציה של האינטרנט כיום. אלון פרסם מאמרים בנושאי רגולציה, ההיבטים הארגוניים של הרשות השופטת, ופרשנות חוקתית. פרוייקטי מחקר עכשווים שלו כוללים מחקר אמפירי של החלטות בית המשפט העליון הישראלי ומחקר על פריסת האינטרנט בישראל.

פרטי התקשרות:

אלון חספר
bottom of page