google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page
logo-02.png
logo-03.png

האתר בבניה נחזור בקרוב

מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות בראשותה של פרופ' ניבה אלקין – קורן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מחבר תחתיו קהילה של חוקרים וחוקרות משלל תחומי ידע כדי לקדם תובנות משפטיות חדשות, לעצב מחדש את הפרקטיקה המשפטית אל מול חדשנות טכנולוגית ולהתמודד עם ההשלכות החברתיות, התרבותיות, הכלכליות והפוליטיות של הטכנולוגיה בחברה דמוקרטית. המרכז משמש פלטפורמה לדיאלוג מתמשך בין מעצבי מדיניות, יזמים טכנולוגיים ואנשי התעשייה, חוקרים, סטודנטים והציבור הרחב.

להצטרפות לרשימת התפוצה מלאו את הפרטים

bottom of page