google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

6.9.23

האם לספאם יש משמעות?

In-Progress

פרופ' מיכאל בירנהק וד"ר מיקי זר

מחקר מדיניות על משמעותו של הספאם – דואר זבל, הנערך במסגרת המרכז, ובמימון של ועדת הקרן לתביעות ייצוגיות. המחקר בוחן היבטים משפטיים-טכנולוגיים של הספאם, תוך מיסגור הדיון כשרשרת הערך של הספאם. המחקר בוחן את השחקנים שמעורבים בסוגיה – ולא רק את המוען והנמען, אלא גם את חוליות הביניים הרבות. המחקר בוחן את התמריצים השונים ואת ההסדרה הקיימת, מתוך ניסיון לזהות פערים שונים, ולהביא לאסדרה מיטבית.

המשך קריאה
bottom of page