google-site-verification=jFDbZ4ruzOvvqJby1LcnAXSTcZtDkjDoejPD0-FcsZs
top of page

שלי פסטרנק

שלי פסטרנק היא תלמידת מחקר לתואר שלישי במשפטים. לשלי תואר ראשון במשפטים ובמדע המדינה, ותואר שני במשפטים, כולם מאוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה שכתבה בהנחיית פרופ' איל בנבנישתי, בחנה את התופעה של המרוץ לאדמות במאה ה-21, וביקשה להתמודד עם מושג ריבונות המדינה העומד בבסיסה. עבודת הדוקטורט, הנכתבת בהנחיית פרופ' רועי קרייטנר ופרופ' אניטה ל. אלן (אוניברסיטת פנסילבניה), עוסקת בשאלות של זהות בצמת שבין הפרטי והציבורי.

פרטי התקשרות:

שלי פסטרנק
bottom of page